دانلود ترتیل قران كریم با صدای شهریار پرهیزگار به صورت تفكیك سی جزء قابل استفاده در ویدئو سی دی و موبایل 5487 و ضمنا فایلهای صوتی زیر را 5487 میتوانید بصورت آنلاین نیز گوش دهید

دانلود جزء 1

-

دانلود جزء 2

-

دانلود جزء 3

-

دانلود جزء 4

-

دانلود جزء 5

-

دانلود جزء 6

-

دانلود جزء 7

-

دانلود جزء 8

-

دانلود جزء 9

-

دانلود جزء 10

-

دانلود جزء 11

-

دانلود جزء 12

-

دانلود جزء 13

-

دانلود جزء 14

-

دانلود جزء 15

-

دانلود جزء 16

-

دانلود جزء 17

-

دانلود جزء 18

-

دانلود جزء 19

-

دانلود جزء 20

-

دانلود جزء 21

-

دانلود جزء 22

-

دانلود جزء 23

-

دانلود جزء 24

-

دانلود جزء 25

-

دانلود جزء 26

-

دانلود جزء 27

-

دانلود جزء 28

-

دانلود جزء 29

-

دانلود جزء 30

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 شهریور 1388    | توسط: قاسم پوراهر    |    |
نظرات()