محمد بن جریر طبری در سال 5487 ۲۲۴ 5487 ه.ق. در آمل یا طبر چشم به جهان گشود وی در عین مورخ بودن مفسری پرتوان نیز بود، وی کتاب تاریخ طبری را نگاشت که در آن وقایع به ترتیب سال تنظیم شده و تا سال 5487 ۳۰۲ 5487 هجری را در برمی گیرد. تاریخ طبری مرجع عمده تاریخ ایران تا اول سده چهارم هجری است، همچنین این کتاب در واقع مأخذ عمده تمام کسانی واقع شده‌است که بعد از طبری به تألیف تاریخ اسلام اهتمام ورزیده‌اند.

طبری در سال 5487 ۳۱۰ 5487 ه.ق. در شهر بغداد دیده از جهان فروبست.

دانلود  5487آثار محمد بن جریر طبری


 5487
تاریخ طبری جلد اول
 5487
تاریخ طبری جلد دوم 5487
 5487
تاریخ طبری جلد سوم
 5487
تاریخ طبری جلد چهارم


تاریخ طبری جلد پنجم


تاریخ طبری جلد ششم

 5487

تاریخ طبری جلد هفتم

 5487


تاریخ طبری جلد هشتم


تاریخ طبری جلد نهم

 5487

تاریخ طبری جلد دهم


تاریخ طبری جلد یازدهم


تاریخ طبری جلد دوازدهم


تاریخ طبری جلد سیزدهم


تاریخ طبری جلد چهاردهم


تاریخ طبری جلد پانزدهم


دنباله تاریخ طبری


تاریخنامه طبری

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 مرداد 1387    | توسط: قاسم پوراهر    |    |
نظرات()