كتاب عصر ظهور گرد آوری شده توسط محمد احسان عبداللهی در مورد حضرت مهدی (ع) وپیشگوئی هائی در مورد  5487نحوه ظهورایشان و مبارزه با ظلم و ایجاد عدالت در زمین  5487میباشد.

این كتاب را برای مطالعه خدمتتان معرفی میكنم امیدوارم كه آن را بطور كامل خوانده  5487و در زندگی شما تاثیر مثبت داشته باشد.

 5487

دانلود

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 مرداد 1387    | توسط: قاسم پوراهر    |    |
نظرات()